با ما در ارتباط باشید!

آدرس دفتر مرکزی:

ایران ، خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار دلاوران ، بین دلاوران 40 و 42 ، پلاک 46

تلفن : 38214045-051

 

:Main Office Address

N46 – betwen Delavaran 40 & 42 -Delavaran BLVD – Mashhad – Khorasan Razavi – IRAN

Phone: +98 51 38214045

info {@} teslaelectronic.ir